natsume_bunpokara.jpg2012年8月 ナツメ刊

HANAがDTPを担当しました。