survival_robot2.jpg2013年1月 朝日新聞出版刊

HANAが翻訳を担当しました